Rekisterinpitäjä

Tieluiska Oy (0597303–9), jäljempänä ”Tieluiska” tai ”me”

Yhteystiedot: Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää
020 759 0400, info@tieluiska.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö   

Toimitusjohtaja Markku Hurskainen

Yhteystiedot:
Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää
040 716 9717, markku.hurskainen@tieluiska.fi

Rekisterit, joihin henkilötietoja tallennetaan

Tieluiska Oy:n asiakasrekisteri

Tieluiska Oy:n ilmoituskanavan henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, käyttötarkoitukset ja säilytysajat

Asiakasrekisteriin kerätään yritysasiakkaiden ja potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja. Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja kerätään heidän ostaessaan Torpanpiha-tuotteita Tieluiskan verkkokaupasta.

Ilmoituskanavan henkilörekisteriin tallennetaan Tieluiska Oy:n tarjoamaan ilmoituskanavaan (whistleblowing) kertyviä henkilötietoja. Ilmoittajan henkilötiedot tallennetaan kuitenkin vain, mikäli hän on itse henkilötiedot antanut ilmoituksen tehdessään.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen keräämisen oikeusperusteina ovat asiakkaan ja Tieluiskan välisen sopimuksen täyttäminen, Tieluiskalle kuuluva oikeutettu etu tai Tieluiskan lakisääteiset velvollisuudet esimerkiksi yrityksen kirjanpidon osalta. Lisäksi rekisteröidyltä pyydetään suostumus uutiskirjeen lähettämiseen sähköpostitse. Tieluiska on arvioinut, että sille kuuluva oikeutettu etu markkinointitoimenpiteisiin liittyen ei loukkaa rekisteröityjen oikeuksia tai vapauksia.

Ilmoituskanavaan tallennettujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle syntyvä oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn tai rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn. Tieluiska on arvioinut, että sille kuuluva oikeutettu etu ilmoituksiin liittyen ei loukkaa rekisteröityjen oikeuksia tai vapauksia.

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksina ovat asiakkuuksien hallinta, palveluiden ja tuotteiden toimittaminen, markkinointi ja muu yhteydenpito, laskutus, lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen sekä viranomaisilmoitukset. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja Tieluiskan yritystoiminnan kehittämiseen.

Ilmoituskanavaan tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on saada tieto ja selvittää rekisterinpitäjän toimintaan liittyvää mahdollista lainvastaista menettelyä, väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja saadaan asiakkaalta itseltään, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä julkisesti käytettävissä olevista lähteistä kuten Suomen Asiakastieto, Vastuu Group ja YTJ-rekisteri.

Kuluttaja-asiakkaiden henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään heidän asioidessaan Tieluiskan verkkokaupassa.

Ilmoituskanavan henkilötiedot saadaan ilmoittajilta. Rekisterinpitäjän ilmoitusten käsittelijöistä kerätään henkilötiedot pääsynhallintaa varten (käyttäjätunnukset).

Yrityksen yhteyshenkilön tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun on saatu tieto siitä, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä.

Kuluttaja-asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään kaksi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt.

Kirjanpidon tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytetään kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Ilmoituskanavan kautta tallennetut henkilötiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Rekistereiden tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yritysasiakkaiden henkilötiedot:

Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, asema/tehtävä, yritys/organisaatio ja yhteystiedot

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Kuluttaja-asiakkaiden henkilötiedot:

Etu- ja sukunimi, posti- tai toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä toivottu toimitusaika. Ostohistoriatiedot. Suostumus uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse.

Ilmoituskanavassa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Ilmoitusten käsittelijöiden etunimet, sukunimet, sähköposti, julkinen nimi ja käyttäjätunnus

Ilmoitusten jättäjistä ei kerätä henkilötietoja, mutta ilmoittajat saattavat itse sisällyttää osaksi ilmoitusta omia, toisen henkilön/henkilöiden tietoja osana kirjallista ilmoitusta tai liitetiedostojen metatietojen avulla.

Henkilötietojen luovutukset ja alihankkijat

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mikäli viranomainen luovutusta pyytää tai luovutus muuten perustuu lakiin.