Kaikki alkoi Luiskatöistä Gradall -koneilla

Tieluiskan tarina juontaa 60-luvun alkuun ja Kolarin ratatyömaalle. Tikkasen ja Yliniemen pojat olivat radanrakentajien perheistä ja tunsivat toisensa nuoruudesta saakka. Isiensä suosituksesta pojatkin pääsivät sittemmin radalle töihin. Vuonna 1961 Suomeen hankittiin VR:n rautatierakennusosastolle kaksi ensimmäistä amerikkalaista Gradall-merkkistä luiskakonetta. Gradall oli ensimmäisiä täysin hydraulisia kaivinkoneita. Koneessa oli kaksi vaunua, ala- ja ylävaunu, joihin kumpaankin tarvittiin omat kuljettajat. Toinen uusista koneista sijoitettiin Kolarin ratatyömaalle, jolla työskentelivät jo vanhemmat Tikkasen veljekset Vilho ja Matti sekä Osmo Yliniemi. Uudella työmaakoneella oli silloin toiset kuskit, mutta Vilho pääsi kahvitunneilla tarkemmin ihailemaan ja kokeilemaan konetta.

60-luvulla Saimaan kanavan rakennustyömaalla Vilho olikin jo koneenkuljettajana Gradallin kanssa muotoilemassa jyrkkiä kanavan seinämiä. Mukana olivat myös Matti ja Osmo, ja Saimaan keikka opettikin miehistä huippuluokan koneenkäyttäjiä. Samalla kokemus luiskatöistä ja ennen kaikkea Gradall -koneiden ylivoimaisista ominaisuuksista vahvistui. Tikkasten nuorin veli Valto päätyi vuosikymmenen vaihteessa samaan työpaikkaan isoveljiensä kanssa ennen valmistumistaan opettajaksi.

Tieluiska Tikkanen & Yliniemi sai alkunsa 1974 Tikkasen ja Yliniemen veljesten saunapuheiden seurauksena. Helsingin Sanomissa oli ollut Gradall -koneen myynti-ilmoitus ja yksissä tuumin sitä päätettiin lähteä katsomaan ja ostoonhan tuo käynti lopulta päätyi. Oma yritys oli syntynyt.

Ota yhteyttä

Gradall edustus Suomessa, pohjoismaissa, baltiassa ja entisen neuvostoliiton alueella

Toimintansa aikana Tieluiskalle on kertynyt vankka tietous ja huolto-osaaminen Gradall-kalustosta. Kalustoa on ollut koko ajan käytössä omissa maan-, ympäristö- ja viherrakennusurakoissa. Laitteiden huolto on aina tehty itse ja omia koneita hankittu vuosien aikana uutena sekä käytettynä eri puolilta maailmaa. Luonteva lisä liiketoimintaan tulikin 2000-luvun puolella konemerkin Venäjän ja Pohjoismaiden edustuksesta. Machinery Oy oli aiemmin toiminut Gradallin maahantuojana 1980-luvun loppuun saakka. Machinery luopui aikanaan edustuksesta, koska silloinen Gradallin ohjaamo ei täyttänyt Euroopassa voimaan tulleita uusia turvallisuusmäääräyksiä. Seuraava maahantuoja oli vasta Tieluiska 2000-luvun puolella. Koneiden ja varaosien myynti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yrityksellä on Gradallin edustus ainoana Euroopassa, ja erikoiskoneita tuodaan Yhdysvalloista. Kauppaa tehdään nykyisin eri puolille Eurooppaa ja Venäjälle. 

Kauppaa kauemmaksikin

Eksoottisempi toimitus lähti liikkelle Yhdysvalloista tulleesta sähköpostikyselystä. Siinä kyseltiin käytetyn Gradallin perään. Yhdysvalloissa tiedettiin laitteita olevan omastakin takaa, joten tiedustelun ei odotettu johtavan mihinkään. Tarjous kuitenkin annettiin, mutta siihen ei tuntunut kukaan reagoivan. Yli puolen vuoden hiljaisuuden jälkeen Riku Yliniemi otti asiakkaaseen uudelleen yhteyttä ja kyseli tarjouksen perään. Hiljaisuus vaihtuikin tarkentaviin kyselyihin koneesta ja siihen toivotusta lisälaitteesta. Tieluiskan Toni Möttönen toteutti lisälaitteen räätälöinnin 3D-suunnitteluna ja asiakas oli valmis tilaamaan koneen. Nyt selvisi, ettei koneen ja varaosapaketin toimitusosoite ollutkaan Yhdysvalloissa, vaan Liman satama Perussa. Koneesta tehtiin lasku ja asiakas maksoi laitteen sitä näkemättä. Gradall lastattiin laivaan, ja myöhemmin tuli viesti sen perille saapumisesta. Toimitus poiki uskollisen asiakkaan. Kone on toiminut hyvin, ja asiakas faxaa referenssinumerolla varustetun varaosatilauksensa säännöllisesti Tieluiskalle.

Muutostöitä ja varaosamyyntiä

Suurin osa laitemyynnistä perustuu erikoisosaamiseen. Tieluiska räätälöi käytettyjä tai uusia laitteita asiakkaiden tarpeisiin. Ehdot sovitaan ja asiakkaalle etsitään maailmalta heidän tarvitsemansa kone. Tieluiska huolehtii huolinnan ja korjaamo suunnittelee, rakentaa tai korjaa laitteen asiakkaan haluamaan kuntoon. Usein muutostyöt ovat sellaisia, joihin edes laitevalmistajalta ei saa apua. Ääriesimerkistä käy, kun Tieluiskaa pyydettiin muuttamaan uusi Gradall kokonaan sähköllä toimivaksi. Korjaamossa otettiin tilaus vastaan ja laite suunniteltiin ja rakennettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Myös vuosien työkokemus Gradalleilla on antanut Tieluiskalle erikoisaseman laitetoimittajana. Talossa tiedetään käytännön kautta, mitä koneet kestävät ja miten ne saadaan pidettyä kunnossa. Varaosamyynti on ollut osa kokonaisuutta, jossa asiakas voi luottaa siihen, että apua löytyy myös koko koneen käyttöiän ajan. Tyytyväiset käyttäjät ovat tuoneet mukanaan uusia asiakkaita. Etenkin Venäjällä ja Keski-Aasiassa asiakkaalle on arvokkainta kuulla kokemuksia muilta paikallisilta käyttäjiltä. Uusia markkinoita on etsitty määrätietoisesti myös perinteisen maanrakennuksen ulkopuolelta. Siinä on hyvin onnistuttu, ja koneita toimitetaan nyt myös kaivoksiin ja terästehtaille.

Nuoret Yliniemen veljekset osakkaiksi

Riku Yliniemi ja Timo Yliniemi olivat tulleet Tieluiskan osakkaiksi ja hallitukseen, isänsä Osmo Yliniemen jäädessä eläkkeelle vuonna 2000. Kummatkin olivat olleet mukana kuvioissa jo pikkupojista, isänsä työntekoa seuratessa. Vanhempi veli Timo aloitti vakituisesti Tieluiskalla ammattikoulun jälkeen vuonna 1987. Sitä ennen hänellä oli jo useiden kesien kokemus luiskakoneen alavaunukuskina sekä kylvöhommista. Timo oli ehtinyt käydä töissä myös Finn Stroin Kostamuksen sekä Sovetskin työmailla. Rikukin tuli Tieluiskaan kesätöihin ensimmäistä kertaa jo 15-vuotiaana. Sen jälkeen myös hänen kesänsä kuluivat yrityksessä eri työtehtävissä. Teknikoksi valmistuttuaan Riku jäi töihin vakituisesti.

Sukupolvenvaihdos kokonaan nuorille Yliniemille tapahtui 2007.

Kansainvälinen Kasvu ja tIEKAN SYNTY

Nyt Tieluiskan koneisiin ja tekniseen myyntiin liittyvä liiketoiminta käyttää markkinointinimeä TIEKA. Tieluiskan kauppa.

Tuttu tieluiskalainen tapa toimia ja yrityksen historia kulkee matkassa mukana ja samoilla harteilla kuin aiemminkin. Tieluiska Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakas Riku Yliniemi on vastannut konemyynnistä ja huoltotoiminnoista myyntijohtajana ja jatkaa samassa tehtävässä nyt uuden nimen alla. Mikko Takaniemi siirtyi yhtiön palvelukseen myyntipäälliköksi elokuun 2021 alussa. Hän tuo paljon kokemusta ja näkemystä TIEKAn uuteen toimintaan, kun laajennamme tuoterepertuaaria kotimaisilla markkinoilla. Kansainvälisen konekaupan osaajamme Aleksander Shishinin vastaa jatkossakin ulkomaisista asiakkuuksista.

Jo tutut Gradall ja FINN Corporation tuotteet jatkavat TIEKAn edustuksessa. Uuttakin on tarjolla, kun Metso Outotec ja Tieluiska Oy solmivat 1.9.2021 voimaan astuvan Jonsson murskainten jakelijasopimuksesta suomalaisilla markkinoilla.
– Mikko on murskainten osalta maan kovimpia myynnin ammattilaisia, ja on mahtavaa että Mikko jatkaa näiden tuotteiden parissa nyt TIEKAlla, sanoo Riku.

TIEKA, syntyi tarpeeseen palvella koneliiketoiminnan asiakkaita selkeämmin yhden nimen alla samalla kun liiketoiminnan strategiaa ja edustuksia päivitettiin.

Jonsson – Valmistettu tilauksesta ja rakennettu kestämään

Jonsson suunnittelee ja valmistaa maailman kestävimpiä vaativiin käyttökohteisiin soveltuvia tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia. Niissä on Metson laadukkaat murskaimet, joiden murskauskyky on huippuluokkaa. Jokainen Jonsson-ratkaisu valmistetaan tilauksesta ja rakennetaan kestämään. Liikutettava murskauslaitos soveltuu erinomaisesti avolouhoksiin, joissa vaaditaan suurta kapasiteettia ja raskaaseen käyttöön riittävää suorituskykyä. Jonsson koneet toimivat sähkökäyttöisesti ja ovat senkin vuoksi kiinnostava ekologinen vaihtoehto markkinoilla.

Jonssonin murskaus- ja seulontalaitosten suunnittelu lähtee aina asiakkaan tarpeista. Räätälöimme tela-alustaiset liikkuvat laitokset asiakaskohtaisesti käyttämällä vain parhaita alkuperäisen valmistajan osia, kuten tehokkaita Metson leuka- ja kartiomurskaimia sekä luotettavia Caterpillarin® ja Volvon moottoreita. Laitoksemme on suunniteltu suoriutumaan vaativista ja laajamittaisista käyttökohteista vaivattomasti. Laitosten käyttöä helpottavat käyttäjäystävälliset ohjauspaneelit ja tehokas konediagnostiikka.

Räätälöidyt ratkaisut kaivos- ja terästeollisuuteen Gradall koneilla

Teräs- ja kaivosteollisuus on haasteellista koneille monista eri syistä. Vastaamme edelleen näihin haasteisiin suunnittelemalla osia ja erityisiä järjestelmiä yhdessä asiakkaiden kanssa. Luomme ainutlaatuisia ratkaisuja niihin käytännön tarpeisiin joita asiakkaamme havaitsevat. Suunnittelijamme esittävät aina ratkaisuista erilaisia versioita 3D -malleina ja kuvina jotta alkuperäisen tarpeen mukainen toiminta voidaan varmistaa.

Tieluiska Oy:n tuttu koneinsinööritiimi palvelee jatkossakin teollisuuskoneissa ja oma huoltotoimintamme on tärkeä lisä TIEKAn arvontuotantoketjussa. Riku Yliniemi vastaa jatkossakin TIEKAn räätälöityjen koneiden kotimaan myynnistä ja asiakkuuksista ja Aleksander Shishinin vastaavasti kansainvälisistä tarpeista.